www.mielec.pl
Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu

Dzisiaj jest piątek 21 Września 2018. Imieniny obchodzi Hipolit, Mateusz, Daria


Szkoła z klasą
Szkoła bez przemocy
Aktualności
Konkurs ortograficzny klas IV-VI 2009/2010
Redaktor: Administrator   
04.11.2009.

Motto:             

„Pisać dobrze ten potrafi,

   kto się uczy ortografii.”

 

Regulamin

 Powiatowego Konkursu Ortograficznego

dla klas IV-VI szkół podstawowych

o tytuł

MISTRZA ORTGRAFII

 

I.  Konkurs ma na celu:

 

 • sprawdzenie znajomości zasad pisowni polskiej i umiejętności przestrzegania ich w praktyce,
 • wdrażanie do poprawnego stosowania znaków interpunkcyjnych i uzyskania przy ich pomocy właściwego sensu wypowiedzi,
 • wdrażanie do samokontroli,
 • kształcenie czynnej, twórczej postawy wobec zjawisk językowych; szacunku dla języka ojczystego.
 
II.  Termin konkursu:
 
 1. Etap szkolny (dyktando) - 17.11.2009 r. o godz. 1200.
 2. Tekst dyktanda będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu w dniach 16.11.2009r. w godzinach 800 – 1430 .  
 3. Etap powiatowy (test)-16.03.2010r. od godz. 1200  do 1300 w Szkole Podstawowej nr 9  im.  Władysława  Jasińskiego  „Jędrusia” w  Mielcu, ul. Drzewieckiego 11.

  Prace konkursowe (test) poprawiać będzie komisja konkursowa.

 
III. Warunki konkursu:
 
 
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –VI.
 2. Komisję Konkursową I etapu powołuje Dyrektor Szkoły.
 3. Etap szkolny ma formę dyktanda. Komisja kwalifikuje do etapu powiatowego trzech uczniów z najlepszymi wynikami z jednej szkoły.
 4. Tekst dyktanda, dołączony w osobnej kopercie, należy otworzyć komisyjnie przed konkursem
 5. Dyktanda uczniów, które zakwalifikowały się do etapu powiatowego, należy dostarczyć wraz z protokołem  do organizatora konkursu – Szkoły Podstawowej nr 9 w  Mielcu do dnia 20.11.2009 r.
 6. Zwycięzca etapu powiatowego otrzyma tytuł „Mistrza Ortografii”.
 7. Miejsca drugie i trzecie zostaną uhonorowane tytułami wicemistrzów.
 8. O wynikach II etapu konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 22.03.2010 r. Prace uczestników etapu powiatowego będą do wglądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu w sali nr 9 od dnia 23.03. – 26.03 2010r. od godziny 800 – 1200.
 9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Termin i miejsce spotkania zostaną określone oddzielną informacją.
 
Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zgodnie z następującymi kryteriami

 • za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od maksymalnej liczby 20 punktów wg zasady:
- błąd I stopnia – 2 punkty
- błąd II stopnia – 1 punkt

Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz –ż, ó –u, h –ch , pisownię „nie” z różnymi częściami mowy; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczanie wyrazu.

Błędy II stopnia
to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności i zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawianie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów.
 
Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.

 • nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób: błędna litera lub wyraz zostały przekreślone;
 • poprawna litera lub wyraz zapisane nad lub obok przekreślenia;
 • wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy:
 • brak akapitów i zły zapis dialogu traktujemy jak błędy II stopnia
 • nie wolno pisać dyktowanego tekstu „literami drukowanymi”.

 

Zmieniony ( 04.11.2009. )
 
Pasowanie na ucznia 2009
Redaktor: Administrator   
12.10.2009.

Pasowanie na Ucznia

I wreszcie nadszedł ten tak długo oczekiwany przez wszystkich pierwszoklasistów dzień, dzień uroczystego przyjęcia ich w poczet społeczności uczniowskiej SP nr 9.

 Image Image

W piękny, słoneczny i bardzo ciepły październikowy poranek dumnie kroczyli do swej szkoły w towarzystwie najbliższych. Po krótkim spotkaniu w swoich salach lekcyjnych i ubraniu przygotowanych specjalnie na tę okazję kolorowych czapeczek razem ze swoimi wychowawczyniami zeszli na salę gimnastyczną, gdzie oczekiwali już rodzice, zaproszeni goście i dyrekcja szkoły. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, po czym głos zabrał dyrektor szkoły pan Andrzej Wilk, który powitał wszystkich zebranych, przede wszystkim pierwszoklasistów. Następnie prowadząca ceremonię przewodnicząca SU Wiktoria Rajca zapowiedziała kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przez pierwszoklasistów uroczystego ślubowania, po którym nastąpiło pasowanie na uczniów przez dyrekcję szkoły oraz zaproszonego gościa pana Arkadiusza Gałkowskiego. Moment ten przez wszystkich rodziców został uwieczniony na pamiątkowych zdjęciach. Po części oficjalnej wystąpili uczniowie klas trzecich, którzy przygotowali dla swych młodszych kolegów i koleżanek krótką część artystyczną. Uroczystość zakończyli pierwszoklasiści prezentując piosenki i wiersze, jakich nauczyli się podczas pierwszego miesiąca nauki. Każdy z nich opuszczał szkołę z nową legitymacją szkolną i pamiątkowym dyplomem, który będzie przypominał im ten uroczysty dzień.

 

Zmieniony ( 19.10.2009. )
 
Na wycieczkę czas ...
Redaktor: Administrator   
03.06.2009.

 Na wycieczkę czas ...

Maj i czerwiec to tradycyjnie okres wyjazdów, wyjść, wypadów poza mury szkoły. Każda z tych form „wychodzenia w teren” niesie dla ucznia ogromne korzyści. Uczniowie w wyniku udziału w wycieczce szybciej przyswajają przedstawiany im materiał programowy, trwalej i łatwiej zapamiętują, poznają konkretne przedmioty i autentyczne zjawiska, o których uczyli się na lekcjach, konfrontują wiedzę podręcznikową z praktyką i rzeczywistością. Uczą się kontaktować z nowo poznanymi ludźmi, pokonywania trudności, podejmowania wysiłku i aktywności, kształcą umiejętności postrzegania i wnioskowania.

ImageImageImage

Kierując się mottem, że ,,Żadna książka nie da tego, co ujrzenie osobliwości krajobrazu własnymi oczyma”, wyruszyliśmy więc w plener. 

 • Klasa III C podziwiała piękno łańcuckiego zamku.

 • Klasa I B i III A zwiedzały zamek, Safarii Bizon w Kurozwękach.

 • Klasa II A wyjechała do Dębowca a kilka dni później z całymi rodzinami uczestniczyła w Pikniku rodzinnym na „Ranczu” w Mielcu.

Cała galeria dostępna tutaj
Zmieniony ( 27.07.2009. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 379 - 385 z 414