Zwrot książek i podręczników
Redaktor: Administrator   
02.06.2020.

Zwrot książek i podręczników

Zasady zwrotu podręcznika.

1.Podręczniki zwracamy w kompletach umieszczonych w reklamówkach opisanych zewnętrznie: imię, nazwisko ucznia, klasa.

2.Wewnątrz reklamówki oddający podręczniki przynoszone do biblioteki umieszcza listę która zawiera: imię i nazwisko ucznia, klasę, datę, tytuł oraz numer podręcznika, a ich zwrot dziecko potwierdza czytelnym podpisem.

3.Książki wraz z podpisaną listą informacyjną są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

4.Po upływie 48 godzin, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Zmieniony ( 02.06.2020. )