Konsultacje dla uczniów klas ósmych

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

W CELU PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU

OD 18.01.2021 DO KOŃCA NAUCZANIA ZDALNEGO

Konsultacje ósmoklasistów z nauczycielami, są dobrowolnymi, nieobowiązkowymi spotkaniami dla potrzebujących uczniów w celu wytłumaczenia niezrozumiałych zagadnień, treści wiedzy i umiejętności oraz przygotowania uczniów do egzaminu. Nieobowiązkowość konsultacji wynika z tego, że nie są to zajęcia dydaktyczne.

Podstawę programową obowiązkowo w dalszym ciągu szkoła realizuje zdalnie na odległość głownie poprzez platformę Microsoft Teams.

Poszczególne klasy ósme podzielone zostaną na grupy (przynależność do 1 czy 2 grupy tak jak na zajęciach z informatyki), aby przy dużym zainteresowaniu konsultacjami w sali nie przebywało więcej niż 5 osób. Harmonogramy  uwzględniają konsultację z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Uczniowie zainteresowani takimi konsultacjami zgłaszają chęć uczestnictwa wychowawcy klasy na zamieszczonym poniżej druku do dnia 17 stycznia 2021r. O terminie i miejscu (sali) wychowawca klasy poinformuje, każdego ucznia indywidulanie.

Każdorazowo po odbyciu konsultacji danej grupy, opuszczona sala jest dezynfekowana przez pracowników obsługi szkoły. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach zobowiązani są do podporzadkowania się rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły.

  1. Na teren szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą jednym wejście od strony wieżowców
  2. Przy wejściu dezynfekują ręce preparatem z zamieszczonego przy drzwiach aplikatora.
  3. Na terenie szkoły obowiązuje zasłonięcie ust i nosa tak jak w każdym miejscu publicznym.
  4. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w czasie i miejscu wynikającym z odbywania konsultacji.
  5. Uczniowie po terenie szkoły przemieszczają się tylko wyznaczonymi korytarzami.
  6. Bezwzględnie zakazuje się przemieszczanie uczniom klas starszych na segment dzieci młodszych.
  7. W razie konieczności uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych toalet.
  8. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom  w kwestiach sanitarnych nauczycieli i pracownikom szkoły.

DEKLARACJA NA KONSULTACJE

Dyrektor Szkoły

 Jacek Mleczko

Skip to content