KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas naszej szkoły odbywać będą zajęcia w systemie zdalnym, wg. dotychczasowego planu lekcji.

      Uczniowie, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym do zdalnej nauki, szkoła wypożyczy odpowiedni sprzęt na dotychczasowych warunkach.

      Dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Zapewniamy również naukę zdalną na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia, oraz  inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Warunkiem jest wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.

     W dalszym ciągu uczniowie klas ósmych mogę zapisywać się na konsultacje przygotowujące do egzaminu, które odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach.

     Szkoła udostępnia pomieszczenia do przeprowadzenia zaplanowanych kolejnych etapów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Dyrektor szkoły

Jacek Mleczko

Skip to content