I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”

Sukces naszego recytatora! Z dumą przekazujemy wiadomość, że Wiktor Mądry z klasy 8b zajął pierwsze miejsce w VI edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”. W tym roku ze względu na pandemię konkurs miał formę zdalną. Wiktor recytował wiersz Krystyny Żywulskiej  pt. „Ostatni list do matki z Oświęcimia”. Opiekunką Wiktora była pani Małgorzata Wesołowska. Gratulujemy zwycięstwa!!!

Konkurs stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Jest motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Wpisuje się także w obchody pamięci o żołnierzach niezłomnych i obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To też szansa dla młodych do rozwijania i prezentowania artystycznych uzdolnień. Tematyka tego konkursu jest nam szczególnie bliska również ze względu na patrona naszej szkoły Władysława Jasińskiego „Jędrusia”.

Skip to content