KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26.04.2021r. (poniedziałek)  w klasach I – III wprowadza się naukę w formie hybrydowej. Do czasu zmiany decyzji ministerstwa, uczniowie naszej szkoły w klasach I-III będą uczyć się według harmonogramu:

klasy26 – 28 kwietnia
(poniedziałek,wtorek,środa)
I ANauka stacjonarna
I BNauka stacjonarna
II ANauka zdalna
III ANauka zdalna
klasy29 – 30 maja
(czwartek, piątek)
II ANauka stacjonarna
III ANauka stacjonarna
I ANauka zdalna
I BNauka zdalna

Plan lekcji w poszczególnych oddziałach nie ulega zmianie. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową na wniosek rodzica dla uczniów uczących się stacjonarnie.

Wniosek o zapewnienie opieki na świetlicy

Dyrektor szkoły
Jacek Mleczko

Skip to content