KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 04.05.2021r. (wtorek) uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżymie sanitarnym, zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „ Jędrusia” w Mielcu  w okresie pandemii Covid – 19.

Tygodniowy plan lekcji uczniów klas I -III nie zmienia się. Rodzice przyprowadzają uczniów do szkoły wejściem przez szatnie. W szatni nauczyciel prowadzący dane zajęcia odbiera uczniów od rodziców.

Świetlica szkolna pracuje od 6:00 do 17:00. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej według harmonogramu.
Poniedziałek-  8.00- 10.00.
Wtorek- 8.00- 15.00
Środa- 8.00- 15.00
Czwartek- 10.00- 12.00
Piątek- 8.00- 13.00

Uczniowie klas I – III oraz ich rodzice mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycieli specjalistów, którzy pracują stacjonarnie (psycholog , pedagog, logopeda).

Dyrektor szkoły

Jacek Mleczko

Skip to content