KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17.05.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas IV – VIII wracają do nauki w formie hybrydowej w reżymie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „ Jędrusia” w Mielcu  w okresie pandemii Covid – 19.

Uczniowie naszej szkoły w klasach IV-VIII będą uczyć się według harmonogramu:

Plan lekcji w poszczególnych oddziałach nie ulega zmianie. Przypominam, że w dniach 25, 26, 27 maja odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty. W tych dniach klasy I – VII nie mają zajęć dydaktycznych. Po konsultacjach z Radą Rodziców dzień 28 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia dla potrzebujących uczniów opiekę świetlicową.

Dyrektor szkoły
  Jacek Mleczko

Skip to content