Zapisy na świetlicę i obiady

Zapisu do świetlicy szkolnej można dokonać pobierając Kartę Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej na rok  szkolny 2021/22, ze strony internetowej bądź w dyżurce szkolnej. Po uzupełnieniu karty należy złożyć ją w sekretariacie szkoły do dnia 30.08.2021r.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej jest dostępny w formacie pliku:

Skip to content