• Europejski Dzień Języków

    Europejski Dzień Języków, obchodzony każdego roku 26. września, został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Święto to skłania Europejczyków do refleksji nad różnorodnościąi bogactwem języków ojczystych, jest zachętą do poznawania języków obcych w związku z ich niewątpliwą użytecznością. Cele EDJ: motywowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uczenia się języków obcych przez całe życie wzbudzenie większego zainteresowania językami obcymi uświadomienie nam wszystkim znaczenia znajomości języków i ich przydatności w życiu prywatnym i zawodowym szerzenie idei wielojęzyczności uświadamianie istniejących podobieństw np. w słownictwie różnych języków poznawanie bogactwa kulturowego krajów, których języków się uczymy Uczniowie naszej Szkoły tradycyjnie już uczestniczą w Europejskim Dniu Języków przygotowując prezentacje multimedialne, gazetki, plakaty, a także uczestnicząc…

Skip to content