„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”

1 października kolejny już raz w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na lekcjach matematyki w klasach III – VIII odbywały się egzaminy pisemne sprawdzające umiejętność mnożenia – w młodszych klasach w zakresie 100, a w starszych w zakresie 500. Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dodatkowo Patrol Egzaminacyjny sprawdził  znajomość tabliczki mnożenia „w terenie” wśród mieszkańców Osiedla Lotników i pracowników naszej szkoły.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Mamy nadzieję, że uzyskany certyfikat jest motywacją do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w nauce. 

Gratulujemy Ekspertom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom!

Nauczyciele Matematyki

3

Image 1 of 10

Skip to content