UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE „ZIEMIA – NASZA PLANETA”

W dniu 04 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Międzyszkolnym Plastycznym Konkursie Ekologicznym Klas I-III pod hasłem „Ziemia – nasza planeta”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Drugi Zastepca Prezydenta Miasta Mielca –  Pani Adriana Miłoś, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego  w Mielcu – Pan Mirosław Kapinos, Dyrektor SP nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego    w Mielcu – Pan Jacek Mleczko, Wicedyrektor  SP nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Mielcu – Pani Agnieszka Torba oraz laureaci konkursu wraz  z opiekunami.

Uroczystość uświetniły dzieci z klasy 1b , które pod kierunkiem wychowawczyni  p. Elżbiety Kowieskiej – Cisło oraz p. Agnieszki Bieś przygotowały i przedstawiły inscenizację ekologiczną pt. „ Cztery żywioły”.

Dzięki sponsorowi – Prezydentowi Miasta Mielca – laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci wartościowych albumów przyrodniczych, teczek plastycznych, przyborów malarskich i rysunkowych oraz dyplomów, a opiekunowie podziękowania.

Prace plastyczne uczniów szkół mieleckich oceniane były w trzech grupach wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III. Kryteria wyboru najlepszych prac obejmowały takie elementy jak: samodzielność, pomysł, estetyka, staranność wykonania, technika przedstawienia pracy, zgodność z tematem.

Wpłynęło  86   prac  we wszystkich kategoriach wiekowych z SP nr 1,2,3,6,7,8,9,13. W wyniku analizy wszystkich nadesłanych prac przyznano w każdej kategorii miejsca od I do III, a w kategorii wiekowej klas drugich dodatkowo jedno wyróżnienie. Łącznie wyłoniono 12 laureatów.

LAUREACI KONKURSU:

Grupa wiekowa klas pierwszych

I miejsce    –  Gabriela Pietryka SP 8 – op. Renata Kowalczyk
II miejsce  – Wojciech Kielar SP 8 – op. Renata Kowalczyk
III miejsce – Kornelia Zub SP 3 – op. Angelika Borowska 

Grupa wiekowa klas drugich

I miejsce    – Rozalia Wąż SP 9 – praca samodzielna
II miejsce  – Emilia Kłak  SP 3 – op. Barbara Cisło
III miejsce – Julian Jachym SP 8 – praca samodzielna
Wyróżnienie – Cezary Sztuka SP 1 – op. Małgorzata Osmola 

Grupa wiekowa klas trzecich

I miejsce –   Maja Ziarko SP 7 – op. Daria Kijak – Kotwica
                    Szymon Toczek  SP 6 – op. Dorota Kaławaj
II miejsce  – Milena Loc SP 6 – op. Elżbieta Kwiecień
III miejsce – Emilia Hałka SP 6 – op. Dorota Kaławaj
                    Jakub Podsiadło SP 6 – op. Dorota Kaławaj

Na zakończenie uroczystości wykonano zdjęcia pamiątkowe wszystkich laureatów, ich opiekunów oraz organizatorów konkursu.

Opracowała:
organizator konkursu z ramienia szkoły Elżbieta Kowieska – Cisło

Skip to content