Egzamin ósmoklasisty 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła termin egzaminu ósmoklasisty.
Odbędzie się on w dniach:
24 maja 2022 r. – język polski,
25 maja 2022 r. – matematyka,
26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny
.

Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, został wyznaczony termin dodatkowy:
13 czerwca 2022 r. – język polski,
14 czerwca 2022 r. – matematyka,
15 czerwca 2022 r. – język obcy nowożytny.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach, w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE.

Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego. W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas. W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych.
W przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat
wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
W przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Więcej informacji na stronie: www.oke.krakow.pl

Skip to content