KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 09 stycznia 2022r. uczniowie wszystkich klas naszej szkoły odbywać będą zajęcia w systemie zdalnym, wg. dotychczasowego planu lekcji.

Uczniom z klas I-III w uzasadnionych sytuacjach, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Zapewniamy również naukę zdalną na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Warunkiem jest wniosek rodziców/opiekunów prawnych skierowany do dyrektora szkoły.

W dniach 20 – 22.12.2021 zajęcia wspomagające z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego dla zdeklarowanych uczniów odbywają się stacjonarnie na terenie szkoły zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Szkoła udostępnia pomieszczenia do przeprowadzenia zaplanowanych kolejnych etapów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Dyrektor szkoły

Jacek Mleczko

Skip to content