Wynik wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

W poniedziałek 07.03.2022r. odbyły się w naszej szkole wybory
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu. W wyborach wzięło udział 208 uczniów z klas IV-VIII.Kandydowało pięciu uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:
Natalia Krempa,  Eliza Metlak, Igor Soboń, Natalia Zygarlicka, Wiktoria Łącz oraz Przewodnicząca Komisji Pani Bernadeta Łaz  ustalili następujący wynik:

  • największą liczbę głosów uzyskał Kacper Szelest – uczeń klasy 8B,
  • na drugim miejscu znalazła się Maja Chmura – uczennica klasy 7DM.
    Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały: Bernadeta Łaz i Agnieszka Łącz.

Red. B. Łaz

Skip to content