Podsumowanie konkursu recytatorskiego „Maria Konopnicka dzieciom”

Uchwałą Sejmu RP z dnia 30 grudnia 2021r. Maria Konopnicka znalazła się w gronie wybitnych postaci będących PATRONAMI ROKU 2022. W związku z tym biblioteka szkolna SP nr 9 w Mielcu zorganizowała konkurs recytatorski pod hasłem „Maria Konopnicka dzieciom”, w którym wzięli udział zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie.

Przed komisją konkursową w składzie p. Agata Przybyło – Olszewska, p. Katarzyna Szeliga, p. Ewa Pietruszka i p. Dariusz Momot stanęło ogromne wyzwanie, ponieważ wszystkie wykonania utworów literackich były na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Jury oceniało zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie konkursu. Pod uwagę brano m.in.:
– stopień opanowania tekstu,
– interpretację tekstu,
– właściwą intonację i płynność recytacji. 

Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy,  nagrody książkowe oraz słodkie upominki.

LISTA  LAUREATÓW  KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KLASA I
GRUSZKA  ALEKSANDRA
ŻELASKO  GABRIELA

KLASA II
BURAK  OLIWIER
SZĘSZOŁ  ŁUCJA

KLASA VI
ZYCH  MAKSYMILIAN

LISTA  UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH
KLASA IV
MACHNIK  GABRIELA
TRZPIS  BARTŁOMIEJ

Zdjęcia laureatów można obejrzeć na stronie internetowej szkoły oraz wystawce podsumowującej wyniki konkursu.

RED. Ewa Pietruszka

Skip to content