,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji:
do 04.05.2022r – małe gabaryty
05.05.2022r – duże gabaryty w godzinach (7:00-10:00)
Miejsce Akcji:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu

Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce


Szkolny koordynator: Bernadeta Łaz

Skip to content