Akcja lato 2023

W naszej szkole prowadzone będą zajęcia w ramach wakacyjnej akcji „Lato w szkole”. Zajęcia prowadzone będą w dwóch pięciodniowych turnusach:
I turnus odbywać się będzie od 26.06 –30.06.2023r
II turnus odbywać się będzie od 03.07. – 07.07.2023r
W każdym turnusie będą 3 grupy 15-osobowe, dzieci z klas I – III.
Zajęcia rozpoczynać się będą od 6.30 do 15.30. Warunkiem zapisu dziecka na półkolonię będzie wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (jeżeli dziecko będzie zapisane na dwa turnusy, trzeba wypełnić 2 karty zapisu). Karty będą możliwe do odbioru w szkole w sekretariacie, w świetlicy szkolnej lub na stronie szkoły w formie pliku PDF. Koszt wyżywienia (obiady) pokrywa Urząd Miasta, natomiast koszt wszystkich wyjść, wycieczek, biletów wstępu, transport itp. pokrywają dzieci w kwocie 200 złotych za jeden turnus. Pieniądze można wpłacać do Mirosławy Kotuli, do wychowawców świetlicy lub do sekretariatu szkoły. Na nasz letni wypoczynek można zapisywać dzieci z całego terenu miasta Mielca z innych szkół.

Karty składamy do 19.06.2023 r.

ZAPEWNIAMY WSPANIAŁĄ ZABAWĘ, WIELE ATRAKCJI. TRZEBA ZABRAĆ TYLKO DOBRY HUMOR!

KARTA KWALIFIKACYJNA

Skip to content