Szkolna kostiumeria

Drodzy Rodzice, przy okazji organizacji różnych uroczystości szkolnych, przedstawień, jasełek, Dni Otwartych zrodził się pomysł zorganizowania szkolnej kostiumerii. Wiele osób ma w domu przebrania, kostiumy, sukienki, może maski, rekwizyty, które pozostały po balach naszych dzieci, często zalegają w szafach i czekają na drugie życie. Ideą takiego miejsca byłoby zapewnienie bazy kostiumowej dostępnej od ręki i nieodpłatnie dla naszych uczniów. Pan Dyrektor przeznaczył osobną niewielką salę na potrzeby kostiumerii, Rada Rodziców obiecała zakupić wieszaki i stojaki. Byłoby to miejsce, z którego dzieci i młodzież mogłyby wypożyczać kostiumy bez konieczności szukania ich w komercyjnych wypożyczalniach i ponoszenia często wysokich kosztów. Bardzo Państwa zachęcamy do włączenia się w tworzenie tego miejsca. Jak to zrobić? Wystarczy przekazać za pośrednictwem ucznia/uczennicy niepotrzebny już kostium, rekwizyt, maskę. Można je przynosić do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego lub do wychowawców klas. Prosimy, by były to rzeczy w stanie nadającym się do użytku, czyste.
Zasady działania kostiumerii byłyby następujące:
1. Przekazanie kostiumu na rzecz szkoły jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Kostiumy będą udostępniane uczniom z okazji uroczystości szkolnych, przedstawień, apeli itp. nieodpłatnie.
3. Organizatorzy uroczystości mogą korzystać z bazy kostiumów w sposób nieograniczony. Sporządzają listę wypożyczonych strojów i dopilnowują ich zwrotu.
4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój (jego stan przy zwrocie, czystość).
5. Kostiumeria szkolna nie ma charakteru komercyjnej wypożyczalni, nie udostępniamy strojów na urodziny, zabawy odbywające się poza szkołą.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nasz pomysł i razem stworzymy coś, co będzie służyć naszym uczniom. Liczymy na Państwa zaangażowanie i dobrą wolę.

Oprac. Małgorzata Wesołowska

Skip to content