Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Na realizację programu została przyznana kwota 15.000 złotych, z czego 3.000 złotych stanowiło wkład własny organu prowadzącego, a 12.000 złotych otrzymaliśmy z projektu.

Z pozyskanych środków zakupiono książki dla dzieci i młodzieży, w tym: beletrystykę, książki popularno-naukowe, historyczne, lektury szkolne, książki z dużą czcionką i e-booki (w sumie 308 pozycji), a także 3 czytniki e-booków i laptop HP z najnowszym oprogramowaniem.

Przed zakupem książek zasięgnięto opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Posiłkowano się także wynikami ankiet oraz recenzjami książek zamieszczanych na portalach czytelniczych i witrynach księgarskich.

Nowości zakupione w ramach programu, po opracowaniu sukcesywnie były udostępnione uczniom. W tym celu wyodrębniono regał „Nowości wydawnicze” oraz zorganizowano wystawkę ”Nasze nowości – książki zakupione w ramach NPRCZ 2.0 ”.

Projektem objęto 271 uczniów w 15 oddziałach klasowych i  zrealizowano 17 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Informacje o  projektach edukacyjnych i wszelkich inicjatywach biblioteki  zamieszczane były sukcesywnie na gazetce bibliotecznej, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły.

Opracowała Ewa Pietruszka

Skip to content