Spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej

25 kwietnia uczniowie klasy V A oraz VI A spotkali się z przedstawicielami Straży Miejskiej w Mielcu w ramach realizacji zadań edukacyjnych wynikających ze „Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030”. Podczas prelekcji, której celem jest rozwijanie świadomości obywatelskiej i współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne:- zapoznano uczniów z działalnością i uprawnieniami Straży Miejskiej,- przedstawiono założenia ustawy o Strażach Gminnych i Miejskich,- przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa wynikające z prawa o ruchu drogowym,- uświadamiano jak segregować odpady i dbać o ochronę środowiska, jak postępować ze zwierzętami w mieście,- przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy,- zaprezentowano sprzęt, którym dysponują pracownicy Straży Miejskiej.

Oprac. Pani Teresa Smoleń.

Skip to content