• Zapisy na obiady i na świetlicę na rok szkolny 2024/2025

    Zapisy dokonuje rodzic lub prawny opiekun poprzez dokładne i czytelne wypełnienie karty na świetlice oraz karty na obiady. Karty proszę o złożenie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy jest dostępny w formacie pliku: Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej jest dostępny w formacie pliku:

Skip to content