Kryteria ocen

Wymagania przedmiotowe:

Matematyka:

klasa IV , klasa V , klasa VI , klasa VII , klasa VIII

Informatyka:

klasa IV , klasa V , klasa VI , klasa VII , klasa VIII

Geografia:

klasa V , klasa VI , klasa VII , klasa VIII

Biologia:

klasa V-VIII

Język polski:

klasa IV-VIII

Język niemiecki:

klasa VII-VIII

Chemia:

klasa VII-VIII

Fizyka:

klasa VII , klasa VIII

Muzyka:

klasa IV-VIII

Plastyka:

klasa IV-VII

Historia:

klasa IV-VIII

J.hiszpański:

klasa VII-VIII

Przyroda:

klasa IV

Technika:

klasa IV , klasa V , klasa VI

Język angielski:

klasa IV , klasa V , klasa VI, klasa VII-VIII

Nauczanie wczesnoszkolne:

klasa I , klasa II , klasa III

Skip to content