Dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 9

Regulamin wycieczek w SP9 Mielec 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Regulamin Rady Pedagogicznej SP9 w Mielcu 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Plan pracy Sp9 na rok szkolny 2020 – 2021 jest dostępny w formacie pliku:

Arkusz obserwacji lekcji jest dostępny w formacie pliku:

Procedury organizacji pracy szkoły w okresie nauczania na odległość 2020 jest dostępny w formacie pliku:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy jest dostępny w formacie pliku:

Skip to content