Wywiadówki dla rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • 12 września 2023 – wtorek,
  • 21 listopada 2023 – wtorek,
  • 25 stycznia 2024 – czwartek,
  • 16 kwietnia 2024 – wtorek,
  • 06 czerwca 2024 – czwartek.

Uwaga: Spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami mogą być organizowane w miarę potrzeb na wniosek: rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów i dyrekcji w okresach pomiędzy wywiadówkami ogólnoszkolnymi.

Skip to content