Wywiadówki dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • 10 września 2020 – czwartek (wywiadówka 16:30 oraz 17:15)
  • Pozostałe terminy wywiadówek zostaną opublikowane po ustaleniach z Radą Rodziców
Skip to content