Szkoła z klasą

Spośród 30 zadań zaproponowanych przez organizatorów akcji „Szkoła z klasą”, zawartych w sześciu zasadach edukacji, nasza szkoła wybrała następujące:

Zasada1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
„Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe”
Wybraliśmy zadanie: Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy
Szef zespołu zadaniowego:
Dorota Witkowska – nauczyciel nauczanie początkowe
Członkowie zespołu zadaniowego:
Jolanta Rajca – nauczyciel nauczanie początkowe
Helena Rakuś – nauczyciel języka polskiego

Zasada 2: Szkoła ocenia sprawiedliwie
„Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania”
Wybraliśmy zadanie: Poinformujmy, jak oceniamy
Szef zespołu zadaniowego:
Paulina Kuroń – nauczyciel matematyki
Członkowie zespołu zadaniowego:
Dorota Witkowska – nauczyciel nauczanie początkowe
Krystyna Gargas-Gąsiewska – nauczyciel matematyki

Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
„Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy”
Wybraliśmy zadanie: Festiwal nauki
Szef zespołu zadaniowego:
Halina Mroczek – nauczyciel język polski
Członkowie zespołu zadaniowego:
Tomasz Malczyński – nauczyciel matematyka/informatyka
Jolanta Rajca – nauczyciel nauczanie początkowe

Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
„Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego”
Wybraliśmy zadanie: Nasza mała i wielka ojczyzna
Szef zespołu zadaniowego:
Helena Rakuś – nauczyciel język polski
Członkowie zespołu zadaniowego:
Paulina Kuroń – nauczyciel matematyki
Dorota Witkowska – nauczyciel nauczanie początkowe

Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
„Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.”
Wybraliśmy zadanie: Szkoła bez przemocy
Szef zespołu zadaniowego:
Bożena Gan – pedagog szkolny
Członkowie zespołu zadaniowego:
Krystyna Gargas-Gąsiewska – nauczyciel matematyki
Halina Mroczek – nauczyciel języka polskiego

Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości
„Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury.”
Wybraliśmy zadanie: Dostępny komputer i internet
Szef zespołu zadaniowego:
Tomasz Malczyński – nauczyciel matematyki/ informatyki
Członkowie zespołu zadaniowego:
Paulina Kuroń – nauczyciel matematyki
Krystyna Gargas-Gąsiewska – nauczyciel matematyki

Skip to content