Zarządzenia Dyrektora 2022

Zarządzenie Nr 01/2022 w sprawie udzielenie urlopu za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 02/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej

Załącznik do zarządzenia nr02/2022 – Regulamin kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 03/2022 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. promocji i naboru do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 04/2022 w sprawie ustalenia terminu wyborów i powołania Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

Zarządzenie Nr 05/2022 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 06/2022 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. nowelizacji Statutu.

Zarządzenie Nr 07/2022 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO).

Zarządzenie Nr 08/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Szkole Podstawowej nr 9
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Załącznik do zarządzenia nr08/2022 – Regulamin ZFŚS w SP9 2022

Załączniki do Regulaminu ZFŚS w SP9

Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami

Załącznik do zarządzenia nr 10/2022

Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

Załącznik do zarządzenia nr 11/2022

Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie częściowego zwrotu kosztów utrzymania hali pneumatycznej

Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Szkoły

Skip to content