Zarządzenia Dyrektora 2023

Zarządzenie Nr 01/2023 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. promocji i rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 02/2023 w sprawie: zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 03/2023 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 03a/2023 – w sprawie ustalenia „Dnia Otwartego Szkoły” – promocja i rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 04/2023 w sprawie Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Załącznik do zarządzenia Nr 04/2023 – Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Zarządzenie Nr 05/2023 w sprawie wprowadzenia „Procedur i działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów…”

Załącznik do zarządzenia Nr 05/2023 – „Procedury i działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów…”

Zarządzenie Nr 06/2023 W sprawie opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Szkoły

Zarządzenie Nr 07/2023 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. nowelizacji Statutu

Zarządzenie Nr 08/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Załącznik do zarządzenia Nr 08/2023 – Tabela dopłat z ZFŚS

Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie udzielenie urlopu za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: powołania komisji i terminu skontrum zbiorów biblioteki szkolnej

Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie Regulaminu pracy

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2023 – Regulamin Pracy – z 01.12.2023

Skip to content