Projekt „Otwarte Drzwi

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy o realizacji projektu ,,Otwarte Drzwi” –  akcji informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, podejmowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

 Akcja adresowana jest do:

  • osób doświadczające przemocy w rodzinie,
  • osób stosujące przemoc w rodzinie,
  • świadków przemocy w rodzinie,
  • osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie

oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje  i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji. Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.
Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

W związku z zagrożeniami związanymi  z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego.

HARMONOGRAM DYŻURÓW „DRZWI OTWARTE

Skip to content