Dla Rodziców

Konsultacje dla uczniów i ich rodziców 2022

Ubezpieczenie InterRisk

Warunki ubezpieczenia

Wychowanie do życia w rodzinie

Informacja dla rodziców

Rezygnacja z zajęć WDŻ

Programy nauczania:

Kl.4 Kl.5

Kl.6 Kl.7

Kl.8

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Wywiadówki dla rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • 12 września 2023 – wtorek,
 • 21 listopada 2023 – wtorek,
 • 25 stycznia 2024 – czwartek,
 • 16 kwietnia 2024 – wtorek,
 • 06 czerwca 2024 – czwartek.

Uwaga: Spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami mogą być organizowane w miarę potrzeb na wniosek: rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów i dyrekcji w okresach pomiędzy wywiadówkami ogólnoszkolnymi.

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA

Deklaracja wyboru języka

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki:

 1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
 2. Deklaracja na szczepienia
 3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
 4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
 5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
 6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
 7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
Skip to content