Biblioteka

Nowoczesne centrum informacji

Biblioteka szkolna jest ściśle związania z historią Szkoły Podstawowej nr 9. Powstała w tym samym roku 1986. Jako nowoczesne lokum, kolorowe regały i przede wszystkim nowy księgozbiór od pierwszych dni jej otwarcia przyciągał uczniów i nauczycieli. Obecnie księgozbiór liczy przeszło 11 000 tomów. Następnym etapem było utworzenie nowoczesnej czytelni multimedialnej wyposażonej w Internetowe Centrum Informacji. Pierwszym zwiastunem współczesnej biblioteki był zakup programu komputerowego ProgMan w 2006 r. Umożliwił on prowadzenie kartotek czytelników, prowadzenie dokumentacji, gromadzenie zbiorów, wyszukiwanie zbiorów według różnych kryteriów. Obecnie uczniowie uzyskali elektroniczny dostęp do księgozbioru. Każdy z nich może sprawdzić w komputerze poszukiwaną książkę, jej obecność na półce, swój stan wypożyczeń. Od 2006 roku biblioteka oferuje uczniom również dostęp do Internetu. Wypożyczalnia zaopatrzona jest w trzy a czytelnia w cztery komputery multimedialne. Służą one między innymi do celów edukacyjnych, wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych na lekcje. Także są pomocne nauczycielom, którzy prowadzą nowoczesne lekcje multimedialne. Można skorzystać z programów multimedialnych, edukacyjnych takich jak słowniki i encyklopedie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza dzieci mogą grać w gry edukacyjne dostępne w Internecie. Czytelnia spełnia role Centrum Informacyjnego. Jest również salą audiowizualną. Znajduje się w niej telewizor, wideo, odtwarzacz DVD ,A Ver Vision/przetwarzanie obrazu na nowoczesny ekran/, projektor multimedialny z technologią 3LCD. Nauczyciele mogą z uczniami obejrzeć film ,lub poprowadzić lekcje z użyciem prezentacji w Power Poncie, mogą wprowadzić uczniów w świat przekazów medialnych.

Skip to content