Lista uczniów przyjętych do klasy IV mistrzostwa sportowego

Informacja dotycząca uczniów przyjętych do klasy IV mistrzostwa sportowego jest wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły oraz dostępna jest w sekretariacie szkoły: tel. 17 787 54 03

Wicedyrektor szkoły: Agnieszka Torba

Skip to content