21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Stanowi podstawę tożsamości.Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo. Choć Polska – na skutek wojen, grabieży i zaborów – straciła ogromną część tworzonych przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a stało się to w znacznej mierze dzięki językowi.

Wielkie dzieła sztuki, literatury rodziły się pomimo utraty niepodległości, która nie zdołała złamać ducha narodu. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO, aby upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. w trakcie pokojowej demonstracji zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Założeniem tego święta jest ochrona różnorodności językowej świata. Jak podaje ONZ, od 1950 r. zanikło na świecie 250 języków.

Skip to content