SMART TUTOR bezpłatna aplikacja do egzaminu z matematyki

Bezpłatna aplikacja wspomagająca przygotowanie do egzaminu z matematyki

Ósmoklasistów, którzy szukają  pomocy w przygotowaniu do egzaminu  z matematyki zachęcamy do skorzystania z aplikacji Smart Tutor. W aplikacji uczniowie  znajdą arkusze CKE z poprzednich lat  wraz z rozwiązaniami w formie filmików video. Materiały zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki  z pozytywna opinią metodyka.

Aplikacja Smart Tutor jest dostępna bezpłatnie, bez ukrytych opłat i reklam. Aplikacja powstała w ramach projektu „e – Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3.

Linki do pobrania aplikacji:
https://smarttutor.pl/

Link do instalacji aplikacji:
Google Play – https://android.smarttutor.pl
App Store – https://ios.smarttutor.pl/
Wersja desktopowa – https://app.smarttutor.pl/  
W WERSJI DEMO PROSZĘ SIĘ REJESTROWAĆ TYLKO JAKO UCZEŃ.

Skip to content