NAGRODY DLA KREATYWNYCH EKOLOGÓW

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w akcji edukacyjnej – „Planeta vs Plastik”, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Mielcu z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu na temat sposobów zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, szkołach czy miejscach pracy. Wspólnie wykonany rysunek zwycięskiej drużyny z kl. VII a w składzie: Krzysztof Pietruszka, Oskar Sajek, Filip Mokrzycki i Huber Bąk stał się oficjalnym plakatem naszej szkoły, promującym działania dotyczące postępowania z odpadami i został umieszczony w formie naklejki podłogowej na korytarzu szkolnym. Projekt ma inspirować i motywować zarówno uczniów jak i dorosłych do podejmowania świadomych działań na rzecz środowiska.

Skip to content