• KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

    Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas naszej szkoły odbywać będą zajęcia w systemie zdalnym, wg. dotychczasowego planu lekcji.       Uczniowie, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym do zdalnej nauki, szkoła wypożyczy odpowiedni sprzęt na dotychczasowych warunkach.       Dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Zapewniamy również naukę zdalną na terenie szkoły…

  • Dzień Kolorowej Skarpetki

    W dniu 18.03.2021 r. na świetlicy szkolnej dzieci obchodziły Dzień Kolorowej Skarpetki. W związku z wydarzeniem został przeprowadzony konkurs plastyczny, którego organizatorem była pani Agnieszka, w ramach którego dzieci projektowały dwie niepasujące do siebie kolorowe skarpetki. W grupie I oraz w grupie II zostały przyznane dwa pierwsze miejsca.Zwycięzcami w  grupie I zostali: Paulina Borońska kl. 1 A Hubert Trojak kl. 1 BZwycięzcami w grupie II zostały: Pola Wachta kl. 3 A Daria Działowska kl. 3 AGratulujemy Zwycięzcom!!! Opracowała: Agnieszka Bieś

Skip to content