• Program Dnia Sportu w SP nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z okazji Dnia Dziecka

    Program dnia sportu dla klas 4-8 9:00 – Powitanie uczestników, rozpoczęcie Dnia Sportu przez Pana Dyrektora Jacka Mleczko9:10 – Rozgrzewka9:20 – Rozpoczęcie rywalizacji w poszczególnych konkurencjach Uczniowie po otrzymaniu specjalnych kartek „obiegówek” na których zbierają punkty za poszczególne konkurencje udają się w dowolnej kolejności do wszystkich miejsc w których biorą udział w konkurencjach. Po zakończeniu wszystkich konkurencji oddają kartki do organizatorów –nauczycieli wychowania fizycznego. Konkurencje w których uczniowie będą ze sobą rywalizować. 1.Strzał do bramki – 3 strzały do bramki z linii końcowej pola karnego na orliku lub z linii wyznaczonej przez organizatorów na sali gimnastycznej, bramka będzie podzielona na części, 2.Rzut do bramki – 3 rzuty do bramki piłką…

  • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

    Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31.05.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I – VIII wracają do nauki stacjonarnej w reżymie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „ Jędrusia” w Mielcu  w okresie pandemii Covid – 19. Plan lekcji w poszczególnych oddziałach nie ulega zmianie. Dzień 04 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia dla potrzebujących uczniów opiekę świetlicową. Dyrektor szkołyJacek Mleczko

  • Loteria w Narodowym Spisie Powszechnym

    Gminne Biuro Spisowe informuje, że w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym 2021 począwszy od dnia 17 maja 2021r. rachmistrzowie spisowi nawiązują połączenia telefoniczne z mieszkańcami zadysponowanymi przez Główny Urząd Statystycznyi w tej formie przeprowadzają spis. W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe, koordynujące prace spisowe na terenie Gminny Miejskiej Mielec zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do wzięcia udziału w tej formie spisu. W tym miejscu Gminne Biuro Spisowe zachęca Państwa do rozmów telefonicznych z rachmistrzami spisowymi przeprowadzającymi spis.

Skip to content