21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodziliśmy w naszej szkole pod hasłem „Z naszego na nasze – czyli o pięknie regionalnych odmian języka polskiego”. Naszym ojczystym językiem jest język polski i chcieliśmy uświadomić naszym uczniom, że istnieją różne jego odmiany.
    Na pewno wiecie, że ludzie mieszkający w różnych regionach Polski mówią trochę inaczej np. zamiast kaszleć mówi się chyrlać, zamiast pobiec pocieknąć, a na dziewczynę mówi się dziołcha. Dlaczego jedni ludzie nazywają takie same owoce „borówkami”, a inni „jagodami”? Dlaczego dzieci z Małopolski wychodzą „na pole”, a ich rówieśnicy z innych regionów kraju wychodzą „na dwór”? Dzieje się tak dlatego, że chociaż w Polsce obowiązuje jeden język, to jednak każdy region geograficzny ma typowe dla siebie słowa oraz formy gramatyczne. Takie regionalne odmiany języka polskiego nazywamy gwarami. W ramach obchodów Dnia Języka Polskiego przygotowaliśmy krótki film, w którym uczniowie klas VIII czytali znane wiersze dla dzieci w gwarach. Film można obejrzeć na Facebooku szkoły. Zapraszamy!

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego byliśmy gośćmi Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu. Uczniowie klas VIII mieli okazję promować język polski  wśród przedszkolaków z najstarszej grupy uczących się zarówno w oddziale szkolnym jak i w przedszkolu. Po lekcji poświęconej polszczyźnie gwarowej przewodnicząca SU odpowiadała na pytania dzieci dotyczące nauki w szkole. Wszystkie pytania były dozwolone i żadne nie pozostało bez odpowiedzi. To była dla nas przyjemność i okazja do wspólnej zabawy, a spontaniczność i radość przedszkolaków na długo pozostaną w naszej pamięci❤️♥️❤️.

1

Image 1 of 10

Skip to content