Wykład dla uczniów szkół podstawowych

Zarząd Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki serdecznie zaprasza na wykłady i szkolenia z matematyki organizowane we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zajęcia są bezpłatną formą online skierowaną zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Możliwe jest otrzymanie „certyfikatu uczestnictwa”.

Najbliższy wykład dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się 17 marca, o godzinie 17-tej. Tematem wykładu będzie „Stereometria” – Omówienie brył i ich własności pod kątem egzaminu ósmoklasisty

Chęć udziału można zgłosić poprzez wypełnienie następującego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvWI_Syz9nFzJj-Kn1e8eEF6Q6Yj_HdpT5ZgEZoG0u3Dkcog/viewform

Skip to content