AKCJA LATO 2021

W naszej szkole będą prowadzone zajęcia w ramach wakacyjnej akcji „Lato w szkole”. Zajęcia będą prowadzone w terminie dwóch tygodniowych turnusów.
I turnus odbędzie się w dniach: 28.06 – 02.07.2021r
II turnus odbędzie się w dniach: 05.07. – 09.07.2021r

W każdym turnusie będą 3 grupy 12- osobowe, dzieci z klas I – III. Zajęcia rozpoczynać się będą od godz. 6.30 a kończyć o godz. 15.30 .
Warunkiem zapisu dziecka na półkolonię będzie wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku . Karty będą możliwe do odbioru w szkole w sekretariacie lub na stronie szkoły. Koszt wyżywienia pokrywa Urząd Miasta, natomiast koszt wszystkich wyjść dzieci , wycieczek, biletów wstępu , transport itp. pokrywają rodzice dzieci w kwocie 120 złotych za jeden tydzień udziału dziecka.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu : 66 1240 2656 1111 0011 0305 4024 lub bezpośrednio do Mirosławy Kotula albo do każdego wychowawcy świetlicy. Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie szkoły i w sekretariacie.

Skip to content