Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków, obchodzony każdego roku 26. września, został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Święto to skłania Europejczyków do refleksji nad różnorodnością
i bogactwem języków ojczystych, jest zachętą do poznawania języków obcych w związku z ich niewątpliwą użytecznością.

Cele EDJ:

  • motywowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uczenia się języków obcych przez całe życie
  • wzbudzenie większego zainteresowania językami obcymi
  • uświadomienie nam wszystkim znaczenia znajomości języków i ich przydatności w życiu prywatnym i zawodowym
  • szerzenie idei wielojęzyczności
  • uświadamianie istniejących podobieństw np. w słownictwie różnych języków
  • poznawanie bogactwa kulturowego krajów, których języków się uczymy

Uczniowie naszej Szkoły tradycyjnie już uczestniczą w Europejskim Dniu Języków przygotowując prezentacje multimedialne, gazetki, plakaty, a także uczestnicząc w quizach, poznając popularne słowa w jak największej ilości języków.

Skip to content