• „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”

    W dniu 14.12.2021 klasa 8a odwiedziła mieleckie schronisko dla zwierząt. W ramach akcji Samorządu Uczniowskiego „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, młodzież przekazała żywność, koce i środki czystości, które uczniowie naszej szkoły podarowali zwierzętom. Podczas wizyty w schronisku dzieci miały okazję zobaczyć jak ogromne są potrzeby zwierząt i ile wymagają pomocy. Są to głównie koty i psy, często schorowane i porzucone przez swoich właścicieli. Wizyta w schronisku uświadomiła uczniom, że zwierzęta też potrzebują poczucia bezpieczeństwa i miłości oraz, że nie powinniśmy pozostawać obojętni wobec nich. Opracowała B.Łaz

  • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

    Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 09 stycznia 2022r. uczniowie wszystkich klas naszej szkoły odbywać będą zajęcia w systemie zdalnym, wg. dotychczasowego planu lekcji. Uczniom z klas I-III w uzasadnionych sytuacjach, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Zapewniamy również naukę zdalną na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Warunkiem jest wniosek rodziców/opiekunów prawnych skierowany do dyrektora szkoły. W dniach 20 – 22.12.2021 zajęcia wspomagające z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego…

Skip to content