REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW SP 9

W dniach 28, 29, 30 marca 2022r. dla uczniów klas I – VIII  naszej szkoły odbędą się rekolekcje wielkopostne w kościele pw. Ducha Świętego w Mielcu ul. Pisarka 16.

Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji. W trakcie lekcji o wyznaczonej godzinie (Harmonogram poniżej), po sprawdzeniu obecności, pod opieką nauczyciela idą do kościoła i uczestniczą w naukach rekolekcyjnych. Po powrocie do szkoły ponownie jest sprawdzana obecność i odbywają się lekcje według planu dla poszczególnych klas.

HARMONOGRAM REKOLEKCJI dostępny tutaj

Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej.

Poniedziałek – Ewa Pietruszka
Wtorek – Agata Przybyło – Olszewska
Środa – Ewa Pietruszka

Skip to content