INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2022

W związku z komunikatem OKE Kraków informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 8 lipca (piątek) od godziny 800 do 1500 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły
Jacek Mleczko

Skip to content