• Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

    Na realizację programu została przyznana kwota 15.000 złotych, z czego 3.000 złotych stanowiło wkład własny organu prowadzącego, a 12.000 złotych otrzymaliśmy z projektu. Z pozyskanych środków zakupiono książki dla dzieci i młodzieży, w tym: beletrystykę, książki popularno-naukowe, historyczne, lektury szkolne, książki z dużą czcionką i e-booki (w sumie 308 pozycji), a także 3 czytniki e-booków i laptop HP z najnowszym oprogramowaniem. Przed zakupem książek zasięgnięto opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Posiłkowano się także wynikami ankiet oraz recenzjami książek zamieszczanych na portalach czytelniczych i witrynach księgarskich. Nowości zakupione w ramach programu, po opracowaniu sukcesywnie były udostępnione uczniom. W tym celu wyodrębniono regał „Nowości wydawnicze” oraz zorganizowano wystawkę ”Nasze nowości – książki…

Skip to content