Wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!
zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17
sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.

Skip to content