Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że od dnia 18.01.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżymie sanitarnym, zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „ Jędrusia” w Mielcu  w okresie pandemii Covid – 19.

Tygodniowy plan lekcji uczniów klas I -III nie zmienia się. Rodzice przyprowadzają uczniów do szkoły wejściem przez szatnie. W szatni nauczyciel prowadzący dane zajęcia odbiera uczniów od rodziców.

Świetlica szkolna pracuje od 6:00 do 17:00. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej według harmonogramu.
Poniedziałek-  8.00- 10.30.
Wtorek- 8.00- 13.30
Środa- 8.00- 14.30
Czwartek- 10.00- 12.30
Piątek- 8.00- 12.30

Uczniowie klas I – III oraz ich rodzice mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycieli specjalistów, którzy pracują stacjonarnie (psycholog , pedagog, logopeda).

Dyrektor szkoły

Jacek Mleczko

Skip to content