Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z tym, że nasza szkoła zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały zakupione książki na kwotę 15 tys. zł /1107 voluminów/. W oparciu o nabyte pozycje książkowe zostały przeprowadzone różne akcje:

  • konkursy literackie
  • konkursy plastyczne
  • konkursy czytelnicze
  • głośne czytanie lektur
  • udział w spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach, głośne czytanie i analizowanie książki

Wszystkie podjęte działania miały na celu promować nawyk czytania oraz przeciwdziałać spadkowi czytelnictwa. Realizacja programu przyczyniła się do większego zainteresowania uczniów księgozbiorem bibliotecznym.

Urszula Styga
Dariusz Momot

Skip to content