KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję że, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26.01.2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia  2022r. do dnia 27 lutego 2022r. uczniowie klas  V – VIII odbywać będą zajęcia lekcyjne w systemie zdalnym. W naszej szkole przez platformę Teams Office 365.

Uczniom, którzy nie dysponują sprzętem komputerowym do zdalnej nauki, szkoła wypożyczy odpowiedni sprzęt na dotychczasowych warunkach.

Szkoła udostępnia pomieszczenia w rygorach sanitarnych do przeprowadzenia zaplanowanych kolejnych etapów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Zapewniamy również naukę zdalną na terenie szkoły ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjne. Warunkiem organizacji takich zajęć jest wniosek rodziców/opiekunów prawnych skierowany do dyrektora szkoły.

Dla uczniów z klas I – IV szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Dyrektor szkoły
Jacek Mleczko

Skip to content