Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Już w najbliższy poniedziałek odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. W naszej szkole kandyduje 5 uczniów. Każdy z kandydatów przygotował plakat wyborczy, z którymi mogli się zapoznać pozostali uczniowie szkoły.

Przypominamy kilka zasad obwiązujących podczas wyborów:

Głosy oddawane będą na przygotowanych, opieczętowanych pieczęcią szkoły kartach do głosowania, zawierających wszystkich kandydatów z podaniem nazwiska i imienia, w kolejności alfabetycznej. Karty do głosowania wydawane będą po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Odbiór karty do głosowania każdy wyborca będzie potwierdzał na spisie wyborców własnoręcznym podpisem.
Każdy głosujący może oddać głos na tylu kandydatów ile mandatów przysługuje danej szkole. Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska tego kandydata, którego wybiera do Młodzieżowej Rady. Karty, na których nie zaznaczono nazwiska żadnego kandydata, uznaje się za ważne ale bez dokonania wyboru.

Wszyscy trzymamy kciuki za kandydatów.

Red.B.Łaz

Skip to content